Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X

Witamy

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Aktualności więcej aktualności...

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-005G/18-00

Tytuł projektu: Ad astra

Krótki opis projektu:

Czas realizacji - 1.08.2018-31.07.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektów kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej.

Działania:

- realizacja 3 kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym,

- realizacja programu zajęć z obszaru astronomii (rozwijające kompetencje naukowo-techniczne) dla uczniów szkół podstawowych,

- doposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt konieczny do realizacji zajęć,

- stworzenie scenariuszy zajęć wyrównujących kompetencje naukowo-techniczne w oparciu o astronomię z uwzględnieniem różnych typów szkół,

- szkolenia dla nauczycieli.

Projekt będzie realizowany na terenie woj. śląskiego.

Formy nauki

Bip

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

43 – 430 Skoczów

ul. Mickiewicza 12

Akcje w których bierzemy udział:

copyright © 2013 ZSS Skoczów

Designed by: Projektowanie stron Skoczów