21 maja w naszej szkole odbyło się Międzywojewódzkie Spotkanie Integracyjne w ramach realizacji Dobrych Praktyk. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele powiatu brzeskiego wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Oświaty w Brzesku. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, mamy zatem nadzieję na dalszą, owocną współpracę

GALERIA