Strona główna > Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne każdemu uczniowi. Tutaj zawsze znajdzie się czas, aby porozmawiać z uczniem o jego zainteresowaniach, planach, nastrojach, ważnych dla niego wydarzeniach.

   Głównym celem pracy biblioteki szkolnej jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wskazywanie uczniom źródeł informacji, przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania informacji i ich wykorzystywania.

Biblioteka szkolna mieści się na II piętrze  Dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 5000 woluminów.

Wśród książek znajdują się przede wszystkim wydawnictwa popularnonaukowe, lektury szkolne dla uczniów klas I - VIII, bajki dla najmłodszych czytelników, baśnie, legendy, poezja, książki o tematyce przygodowej, obyczajowej i historycznej. Aktualnie na stanie biblioteki znajdują się również podręczniki szkolne dla klas I – VIII. Biblioteka posiada jedno stanowisko komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z Internetu, słowników oraz encyklopedii multimedialnych.

Biblioteka szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Skoczowie oraz Biblioteką  Pedagogiczną w Skoczowie, gdzie wspólnie z nią organizowane są ciekawe zajęcia tak w szkole jak i w jej siedzibie.

Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory (w tym podręczniki), udziela informacji uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły, organizuje konkursy, prezentuje gazetki tematyczne. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 roku, zbiory szkolnej biblioteki znacznie się wzbogaciły o nowości wydawnicze, światowe bestsellery, lektury szkolne, bajki i baśnie.

HARMONOGRAM PRACY   BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30-9.15

10.10-10.55

12.15-13.00

9.15-13.05

8.20-9.05

10.10-13.10 

9.15-11.00

 

8.20-10.00

11.00-11.45