Strona główna > Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna                                           23 - 31 grudnia 2023

Ferie zimowe                                                                       29 stycznia – 11 lutego 2024

Wiosenna przerwa świąteczna                                        28 marca – 2 kwietnia 2024

Egzamin ósmoklasisty                                                      14 - 16 maja 2024

Egzamin zawodowy                                                           Formuła 2017 - 4 czerwca 2024 cz.pisemna
                                                                                               Formuła 2019 - 4 - 10 czerwca 2024 cz. pisemna

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych       21 czerwca 2024