Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;

  2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;

  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.

  4. Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.

  5. Współpraca - działania opierają się na wspólnie opracowanym planie, nastawione są na ścisłą współpracę i tworzenie rezultatów będących efektem pracy wszystkich partnerów. Dzięki takiemu podejściu projekty rozwijają niezwykle istotne kompetencje społeczne, uczą efektywnej komunikacji, otwartości na różnorodność i kreatywności podczas szukania nowych rozwiązań.

Nowy project 2023/2024 - WE ARE BETTER TOGETHER – Razem lepsi

Realizacja: wrzesień 2023 - styczeń 2024r

Kraje partnerskie : Polska, Francja, Hiszpania

Cele projektu :

  • Promocja zdrowych nawyków oraz ich wpływ na nasze ciało I umysł

  • Zdobycie wiedzy na temat popularnych dyscyplin sportowych

  • Promowanie równości, tolerancji i podstawowych praw człowieka oraz różnorodności poprzez sport

Uczniowie wraz z nauczycielami będą pracować nad różnymi aktywnościami po to by ukazać w jaki sposób sport może pomóc w pokonywaniu przeciwności losu/ różnych trudności i budowaniu własnej samooceny.

 

29.02.2024 odbyło się kolejne spotkanie online z naszymi hiszpańskimi partnerami. Tym razem porozmawialiśmy o zasadach fair play i zagraliśmy wspólnie w ulubioną grę Blootket, która sprawdzała naszą wiedzę na temat wielkich sportowców. Fajnie było znów się zobaczyć z naszymi europejskimi kolegami i koleżankami.

Stay tuned!
colage zdjęć uczniów siedzących przy komputerachcolage 4 zdjęć uczniów kl.7 i 8 siedzących przed komputerami
 

PROJEKTY ŚWIĄTECZNE - zrealizowane

Czas realizacji: listopad- grudzień 2023

Kraje partnerskie : Grecja, Litwa, Portugalia, Szwecja, Turcja, Serbia, Włochy, Francja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Polska

W listopadzie 2022 roku szkoła uczestniczyła w dwóch świątecznych projektach Christmas Pen Pals oraz Christmas Greetings. Oba projekty miały na celu międzynarodową wymianę życzeń i kartek świątecznych. Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych na których stworzyli ponad 200 kartek świątecznych oraz zredagowali życzenia w języku angielskim dla swoich partnerów z Europy. Nasi uczniowie otrzymali kartki świąteczne, pocztówki z miejscowości partnerskich oraz listy z życzeniami. Końcowym etapem projektu było zorganizowanie uroczystej wystawy otrzymanych kartek z życzeniami dla całej społeczności.

Projekt WE ARE GREENHEROES

W styczniu 2023 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „GreenHeroes”, który był nadzorowany przez ambasadora eTwinning. Projekt został założony w trakcie polsko – czesko - niemieckiego seminarium „Mój pierwszy projekt z ambasadorem” w Katowicach

Czas realizacji: styczeń - maj 2023r

Kraje partnerskie: Polska, Czechy, Niemcy

Cele projektu

Projekt ‘We are Greenheroes’ miał na celu uzyskać pomysły jak ulepszyć naszą dbałość o planetę. Nauczyciele i uczniowie mieli opracować różne aktywności by pokazać jak nasze codzienne działania pomagają w uświadamianiu innych na temat ochrony środowiska. Uczniowie mieli stać się zielonymi bohaterami walczącymi o naszą planetę. Jednym z celów było zaangażowanie uczniów do korzystania z narzędzi ICT, aby wyszukiwać informacje, czerpać z nich korzyści na co dzień i prezentować je dalej oraz doświadczyć interaktywnej symulacji i zaprezentować trudno doświadczalne zjawiska naturalne. Ważne było promowanie ciekawości świata, zainteresowań w kierunku działania nauk ścisłych i ich społecznego aspektu oraz przyjęcia postawy współpracy w grupie. Projekt miał na celu budowanie szacunku do innych i natury; rozwijanie kompetencji krytycznego myślenia, kooperacji, kreatywności w uczeniu się i komunikacji. Celem było zachęcanie do wysiłku jako procesu uczenia się i odpowiedzialności oraz postawy pewności siebie i osobistej inicjatywy.

Podsumowanie projektu

PREZENTACJA

Nauczyciele realizujący powyższy projekt zostali nagrodzeni Krajową Odznaką Jakości przyznawaną przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom.