Strona główna > Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją, Nauczycielami i Radą Rodziców. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

Samorząd Uczniowski angażuje się w liczne uroczystości, imprezy, akcje charytatywne,  dyskoteki, mikołajki, zbiórki. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

Rada Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w składzie:

Dorota Klupa (przewodnicząca),

Oliwia Kacyrz (zastępca przewodniczącego),

Dominik Frączek (człoek) została wybrana końcem września 2023 roku tuż po wyborach składu samorządów w poszczególnych klasach.

2 dziewczynki z puszką góra groszy na stoliku.  grupa dzieci z mikołajem i aniołki