Strona główna > Świetlica

Świetlica

Świetlica

Świetlica czynna jest od godziny 6.30 do 15.30, a jej celem jest nie tylko zapewnienie opieki, ale również stworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe to istotny element wsparcia uczniów przed oraz po zakończeniu lekcji. Oferują one bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą rozwijać umiejętności społeczne, korzystać z pomocy przy nauce oraz uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach kulturalnych i rekreacyjnych.

Aby uczestniczyć w zajęciach świetlicowych rodzic, czy opiekun musi wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe dostępną  TUTAJ