Strona główna > Oddziały w placówkach leczniczych

Oddziały w placówkach leczniczych

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie wchodzą: ZESPÓŁ POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH oraz ODDZIAŁY SZKOLNE, funkcjonujące na terenie: - Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, (BZLR-Jaworze) - Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” sp.z o.o. w Górkach Wielkich ., (OLR-Górki "Bucze")

Grupy wychowawcze oraz odziały szkolne obejmują opieką dzieci i młodzież, będące uczniami Szkoły Podstawowej, Szkoły Ponadgimnazjalnej (II Liceum Ogólnokształcące)

Zajęcia lekcyjne i wychowawcze prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, świadomą problemów, możliwości i potrzeb przewlekle chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 marca 2013 roku, nauczyciele realizują szkolne programy nauczania, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania szkół macierzystych, do których uczęszczają uczniowie. Wskazania do pracy od nauczycieli ze szkół macierzystych oraz tematy lekcyjne do realizacji podczas pobytu w naszej placówce pomagają indywidualizować proces kształcenia naszych wychowanków w zależności od potrzeb.

Wychowawcy oferują  naszym pacjentom szereg ciekawych form spędzania wolnego czasu podczas pobytu w naszej placówce

GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE – odnajdywanie własnego miejsca w grupie, budowanie poczucia zaufania i uczenie efektywnej komunikacji.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – stosowanie innowacyjnych technik plastycznych – wybór dostosowany do możliwości i upodobań wychowanków.

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE – czerpanie wzorów postępowania od bohaterów książek, wzmacnianie optymizmu:

-  pisanie własnych utworów

-  quizy czytelnicze

-  wieczory poezji

- inscenizacje utworów literackich

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE z elementami muzykoterapii – przeciwdziałanie stanom i reakcjom lękowym, zmniejszanie napięć i regulowanie funkcji organizmu

ZAJĘCIA PRZYBLIŻAJĄCE KULTURĘ ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO I WALORY JAWORZA, GÓREK WIELKICH – kontakty z kreatorami środowiska lokalnego

SPACERY I POBYTY NA TERENACH REKREACYJNYCH

IMPREZY I KONKURSY – dostosowane do wieku i możliwości wychowanków

            Jako placówka posiadamy szeroką ofertę pomocy dydaktycznych oraz wykorzystujemy nowoczesny sprzęt audiowizualny, co wpływa korzystnie na atrakcyjność i merytoryczną zawartość zajęć wychowawczych i dydaktycznych. Nasi wychowankowie podczas spacerów oraz wycieczek krajoznawczych poznają najbliższą okolicę, okazy przyrodnicze i pomniki przyrody. Dzieci i młodzież zwiedzają skansen, zabytki i architekturę Jaworza.
Budynek szpitala otaczają urokliwe tereny  rekreacyjne, na których znajdują się przyrządy ogrodowe, boiska do piłki siatkowej i do piłki nożnej. Podczas zajęć wychowawczych i dydaktycznych wykorzystywane są walory kulturowe, uzdrowiskowe i przyrodnicze Jaworza. Często również gościmy u siebie zespoły regionalne oraz organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zapraszamy na naszego facebooka

oraz strony www.  Jaworze, Górki