Strona główna > Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia

W Branżowej Szkole I stopnia kształcimy w zawodach: - kucharz (trzyletni cykl kształcenia) - piekarz (trzyletni cykl kształcenia) - cukiernik (trzyletni cykl kształcenia) - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (trzyletni cykl kształcenia) - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni cykl kształcenia)

Uczniowie realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych i przystępują do tych samych egzaminów. Po zdaniu egzaminu z nauki zawodu uczniowie otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w danym zawodzie.

Po ukończeniu zawodowej szkoły specjalnej uczeń może uzupełniać wykształcenie w szkołach ogólnodostępnych.