Strona główna > Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Piotr Lubowski - Psycholog szkolny

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Kto może się zgłosić?

  1. Uczeń, gdy:

  1. Rodzic, gdy:

  1. Nauczyciel, gdy:

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowanych działań. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Zadania podejmowane przez psychologa w szkole są złożone, gdyż dotyczą ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców. Wszystkie służą – w bliższej czy dalszej perspektywie – budowaniu dobrych relacji w szkole.

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.15

7.30-11.00

7.30-12.30

9.20-14.00

10.55-15.30