Strona główna > Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcimy w zakresie Pracownik gospodarstwa domowego z rozszerzonymi profilami: prace porządkowe, gotowanie, prace ogrodnicze, wytwarzanie przedmiotów użytkowych.

Uczniowie realizują podstawę programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Po zakończeniu nauki uzyskują świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy.

Do szkoły przysposabiającej do pracy uczeń może uczęszczać do 24 roku życia.